آدرس کارخانه :تهران، خیابان قزوین، بعد از دو راهی قپان، خیابان بنکدار، پلاک: 32 تلفن:55729688 - 55756269 - فاکس:55709664

دفتر فروش :تهران، خیابان سعدی جنوبی، جنب بانک کارآفرین، پلاک: 327 تلفن:33112575 - 33902596 - فاکس:33952832