گاورنر چیست؟

گاورنر دیزل ژنراتور را می توان به عنوان المان کنترل سرعت موتور دیزل ژنراتور در نظر گرفت دیزل ژنراتور برای آنکه بتواندخروجی مناسبی را تولید کند می بایست در دور مشخصی کار نماید .در صورت عدم کارکرد دیزل ژنراتور در دور موشخص خروجی مناسبی تولید نخواهد داشت.در دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل ژنراتور بایستی دریچه سوخت متناسب با فرکانس یا دور دیزل باز و بسته شود.

گاورنرها به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

  • گاورنر مکانیکی
  • گاورنر الکترومکانیکی
  • گاورنر الکترونیکی
  1. گاورنر های مکانیکی : از گاورنر های مکانیکی در دیزل ژنراتورهای قدیمی استفاده میشود .در این دیزل ژنراتورها کنترل میزان سوخت بر عهده گاورنر می باشد .
  2. گاورنر الکترومکانیکی : از گاورنرهای الکترونی در دیزل ژنراتور های جدید استفاده میگردد.
  3. گاورنر مکانیکی/ الکترونیکی : گاورنرهای مکانیکی /الکترونیکی در ابتدا توسط شرکت های تولید کننده ژنراتورمعرفی گردید اینگونه گاورنرها المان های کنترلی موتور دیزل را با شاخص های خروجی ژنراتور هماهنگ می کنند . هرچند گاورنرهای مکانیکی/الکترونیکی مختلفی در بازار وجود دارد ولی تقریبا تمامی آن ها از اصولی مشخص پیروی می کنند.